Поиск по сайту


+16
Издание предназначено для лиц старше 16-ти лет.

Культурно-просветительское издание о советской истории "Советика". Свидетельство о регистрации средства массовой информации - Эл№ ФС77-50088.

е-мейл сайта: sovetika@mail.ru

(Дмитрий Ластов)Посмотрите еще..


Посетите Болгарию (информация для советского туриста)


Посетите Болгарию (информация для советского туриста)
Пластинки, музыка соц. стран (Польша), Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска (Польша)

Это было осенью, На французской улице, Больше тебя не услышу, Уральская рябина, Танго Болеро, Вспоминай обо мне, Таинственная ночь, "Очарование» — бостон, В жаркую ночь, Малагенья, Цыганка, Одинокая гармонь, Ночное танго, Краковская девушка

Слава Пшибыльска

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ЭТО БЫЛО ОСЕНЬЮ" - танго
(Кашицки - Чекальски, Плютиньски)
Pami?tasz by?a jesie? (Do you remember it was autumn) — tango
(Kaszycki — Czekalski, Pluci?ski)
Orkiestra P.R. dyr. S. Racho?

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "НА ФРАНЦУЗСКОЙ УЛИЦЕ" - вальс
(Селицки - Хоиньски, Галковски)
Na Francuskiej (In Francuska street) — waltz
(Sielicki — Choi?ski, Ga?kowski)
Orkiestra P.R. dyr. S. Racho?

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "БОЛЬШЕ ТЕБЯ НЕ УСЛЫШУ" - танго
(Петербургски - Власт)
Ju? nigdy (Never again) — tango
(Petersburski — W?ast)
Sekcja rytmiczna J. Abratowskiego

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "УРАЛЬСКАЯ РЯБИНА" - вальс
(Родыгин - Яковска)
Uralska jarz?bina (The Ural sorb) — waltz
(Rodygin — Jakowska)
Zesp?? instrumentalny W. Machana

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ТАНГО БОЛЕРО"
(Ллоссас - Власт)
Tango Bolero
(Llossas — W?ast)
Sekcja rytmiczna J. Abratowskiego

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ВСПОМИНАЙ ОБО МНЕ" - танго
(Рипп - Гемар)
Wspomnij mnie (Remember me) — tango
(Ripp — Hemar)
Sekcja rytmiczna J. Abratowskiego

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ТАИНСТВЕННАЯ НОЧЬ"
(Герт - Сливяк)
Noc wie o wszystkim (Night knows everything)
(Gert — ?liwiak)
Zesp?? instr. L. Bogdanowicza

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ОЧАРОВАНИЕ" - бостон
(Мархетти - Обарска)
Fascination — boston
(Marchetti — Obarska)
Orkiestra P.R. dyr. S. Racho?

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "В ЖАРКУЮ НОЧЬ" - танго
(Селицки - Колачковска, Лебковски)
Gor?c? noc? (On a warm night) — tango
(Sielicki — Ko?aczkowski, ?ebkowski)
Pozna?ska 15-ka Radiowa dyr. Z. Mahlik

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "МАЛАГЕНЬЯ" - бегин
(Рамирез - Обарска)
Malaguena — beguine
(Ramirez — Obarska)
Orkiestra P.R. dyr. S. Racho?

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ЦЫГАНКА" - вальс
(Сарт - Колачковска)
La Gitana — Waltz
(Sart — Ko?aczkowska)
Pozna?ska 15-ka Radiowa dyr. Z. Mahlik

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ" - вальс
(Мокроусов - Штиллер)
Samotna harmonia (The solitary harmonica) — waltz
(Mokrousow — Stiller)
Zesp?? instr. W. Machana

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "НОЧНОЕ ТАНГО"
(Боргманн - Липски, Шленгель)
Tango Notturno
(Borgmann — Lipski, Szlengel)
Sekcja rytmiczna J. Abratowskiego

 

Слава Пшибыльска

Слава Пшибыльска "КРАКОВСКАЯ ДЕВУШКА" - вальс
(Герт - Сливяк)
Krakowska kwiaciarka (A Cracow flower girl) — waltz
(Gert — Sliwiak)
Orkiestra P.R. dyr. S. Racho?

Kiedy w 1957-mym roku na estradzie radiowego studia w Warszawie stan??a niepozornie wygl?daj?ca, dwudziestoparoletnia dziewczyna — jedna z wielu uczestniczek wielkiego konkursu na piosenkarzy, nikt spo?r?d licznie zgromadzonej publiczno?ci nie przeczuwa? ?adnych wielkich sensacji.

W niespe?na pi?? minut p??niej, po zako?czeniu piosenki, przewodnicz?cy jury — znany polski krytyk i publicysta muzyczny Jerzy Waldorff ?ami?c regulamin konkursu podszed? do za?enowanej dziewczyny, by na oczach g??boko wzruszonej i przej?tej publiczno?ci wyrazi? jej sw?j podziw i z?o?y? gor?ce, serdeczne gratulacje. Potem wszystko posz?o ju? zwyk?ym trybem: nagrania p?ytowe, radiowe i telewizyjne, wyst?py estradowe, wreszcie w 1960-tym roku recital pie?niarski (pierwszy samodzielny pie??iarski recital dany przez polsk? pie?niark? w latach powojennych).

P??niej — sukcesy na mi?dzynarodowych festiwalach piosenki w Pessaro (Italii) i Sopocie i liczne zagraniczne woja?e.

Dzi? uwa?ana jest za najlepsz? polsk? pie?niark? ostatnich lat.

Nazywaj? j? polsk? Juliette Greco. Pisz? dla niej najwybitniejsi polscy kompozytorzy piosenek: Jerzy Gert, Ryszard Sielicki, Marek Sart, W?adys?aw Szpilman i inni.

Pi?knym, niskim g?osem ?piewa przejmuj?co o cierpieniach i trwogach ludzkiego ?ycia, o melancholii szarego dnia, o dramatach po?egna? i rozsta?, o utraconym szcz??ciu i mi?o?ci.

Czterna?cie znajduj?cych si? na tej p?ycie piosenek — to najg?o?niejsze pozycje z jej olbrzymiego repertuaru.

Wystarczy wymieni? piosenk? Kaszyckiego, Czekalskiego i Pluci?skiego z filmu „Po?egnania», „Pami?tasz by?a jesie?» — najwi?kszy powojenny polski przeb?j filmowy, czy jedno z najs?ynniejszych polskich tang — „Gor?c? noc?» Sielickiego i ?ebkowskiego.

Oddajemy Wam do r?k p?yt?, Kt?ra na polskim rynku pobi?a najwi?ksze rekordy powodzenia.

===

When in 1957, on the platform of the Polish Radio Studio appeared an inconspicuous girl twenty odd years old, who, like many other young people was taking part in the great competition of singers, nobody among the audiences who overcrowded the Studio hoped for a sensation.

After a while, when she stopped singing, the chairman of the Jury — an outstanding Polish musical critic and publicist, jerzy Waldorff, breaking the competition rules, moved towards the abashed girl and, in the sight of the deeply moved and excited audience expressed her his admiration and congratulated her warmly on her success.

Then thigs went on as usually: gramophone recordings as well as tape recordings for Radio and TV, concert appearances and, finally, in 1960, the artist’s recital (let us point out that it was the first post-war recital of a Polish singer).

Later on — great success in International Song Festivals at Pessaro (Italy) and Sopot and many a tour abroad.

Nowadays she is considered to be the best Polish singer of late years.

People call her the Polish Juliette Greco. The leading Polish composers: Jerzy Gert, Ryszard Sielicki, Marek Sart, W?adys?aw Szpilman and others write songs for her.

Endowed with a beautiful and deep voice, she sings about human suffering and anxiety, about the melancholy of the humdrum life, the dramatic partings and adieux, about frustrated happiness and love.

The fourteen here recorded songs belong to the most famous hits of her immense repertoire.

Let us mention only the song written by Kaszycki (words by Czekalski and Pluci?ski) to the film „Farewells»: „Do You Remember, It Was Autumn», which was the greatest Polish post-war hit, or one of the most charming Polish tangos by Sielicki (words by Ko?aczkowski and ?ebkowski) — „On a Warm Night».

So, we deliver you a selection which on the Polish market has broken every record of success.

 

Внимание. Для проигрывания пластинки необходимо устновить на Вашем компьютере или устройстве специальный плагин. Если записи не видны в Вашем браузере - попробуйте использовать другой браузер.

 

Пластинка из коллекции пластинок Дмитрия ЛастоваНАВЕРХ

Внимание! При использовании материалов сайта, активная гиперссылка на сайт Советика.ру обязательна! При использовании материалов сайта в печатных СМИ, на ТВ, Радио - упоминание сайта обязательно! Так же обязательно, при использовании материалов сайта указывать авторов материалов, художников, фотографов и т.д. Желательно, при использовании материалов сайта уведомлять авторов сайта!


Мы в соц. сетях
reddit telegram vkontakte facebook twitter odnoklassniki pinterest tumblr


Пластинки


Интересное

Клавдия Шульженко. Фотографии


Фруктовые воды. Советский Общепит


Новое на сайте

02.04. Франция - из справочника "Страны мира за 1985 год", Чехословакия - из справочника "Страны мира за 1985 год"

01.04. новости - Памяти Агнии Барто - автора любимых детских стихотворений

31.03. ФРГ - из справочника "Страны мира за 1985 год", Финляндия - из справочника "Страны мира за 1985 год"

30.03. Норвегия - из справочника "Страны мира за 1985 год", Нидерланды - из справочника "Страны мира за 1985 год", Шпицберген - из справочника "Страны мира за 1985 год", Польша - из справочника "Страны мира за 1985 год", Португалия - из справочника "Страны мира за 1985 год", Румыния - из справочника "Страны мира за 1985 год", Сан-Марино - из справочника "Страны мира за 1985 год"

27.03. новые пластинки - Здислава Сосницка (Польша), Ежи Поломски (Польша), ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСКОЙ ПЕСНИ — ОПОЛЕ 67

25.03. новости - Неподражаемая Клавдия Шульженко

19.03. новые пластинки - Слава Пшибыльска, Слава Пшибыльска поет любимые песни, Радмила Караклаич, Поет Радмила Караклаич (Югославия), Драган Антич

16.03. новости - Один из последних классиков европейского кинематографа Бернардо Бертолуччи

13.03. новости - «Девочка с васильковым глазами» Ирина Алферова, новые пластинки - Известные исполнители — Balkanton, Пластинка к 40-летию Победы, O maximo de sucessos da musica popular brasileira

10.03. новости - Выдающаяся советская актриса Марина Ладынина, новые пластинки - Рена Рольска


 

© Sovetika.ru 2004 - 2020. Сайт о советском времени - книги, статьи, очерки, фотографии, открытки.

Free counters!

Top.Mail.Ru